http://www.manashop.net
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ติดต่อ/สั่งซื้อสินค้า

สินค้า

สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
สินค้าโปรโมชั่น
 - พระคัมภีร์
 - ชีวิตคริสเตียน
 - คริสเตียนศึกษา
 - เฝ้าเดี่ยว-อธิษฐาน
 - คริสตจักร พันธกิจ
 - ชีวประวัติบุคคล - ประวัติศาสตร์
 - เด็ก-วัยรุ่น
 - ชีวิตสมรส ครอบครัว
 - คู่มือพระคัมภีร์
 - ใบปลิว-การประกาศ
 - หนังคริสเตียน
 - เพลงคริสเตียน
 - สื่อคริสเตียนศึกษา
 - สติ๊กเกอร์
 - Giftshop
 - รูปภาพ
 - สมุด
 - เสื้อยืด
 - อุปกรณ์พิธีมหาสนิท

สินค้า > - คู่มือพระคัมภีร์

จงเปี่ยมด้วยฤทธิ์เดช Be Dynamic วอร์เรน ดับเบิลยู. วีเอิร์สบี หนังสือคริสเตียน กิจการ 1-12 พระเจ้า พระเยซู การประกาศ

อรรถาธิบายพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ กิจการของอัครทูต บทที่ 1-12โดย วอร์เรน ดับเบิลยู. วีเอิร์สบีเรี......

อ่านต่อ

ชีวิตสาวก เล่ม2 บทเรียนสำรวจพระคัมภีร์เดิม หนังสือคริสเตียน ความเชื่อ สร้างสาวก คริสเตียน พระเจ้า พระเยซู คริสตจักร

  

ชีวิตสาวก 2 บทเรียนสำรวจพระคัมภีร์เดิมและชีวิตสาวก 3 บทเรียนสำรวจพระคัมภีร์ใหม่เป็นบทเรียนต่อจากหนัง......

อ่านต่อ

ย้อนรอยพันธสัญญาเดิม บทเฝ้าเดี่ยว 52 สัปดาห์ หนังสือคริสเตียน คริสเตียนศึกษา คู่มือพระคัมภีร์ พระเจ้า พระเยซู

 

ย้อนรอยพันธสัญญาเดิม (หนังสือเฝ้าเดี่ยวสำหรับ 1 ปี)หนังสือ ย้อนรอยจากพันธสัญญาเดิม แปลมาจากหนังสือเร......

อ่านต่อ

วิธีศึกษาพระคัมภีร์ของ ริค วอร์เรน คู่มือพระคัมภีร์ หนังสือคริสเตียน พระเจ้า พระเยซู คริสตจักร เฝ้าเดี่ยว

  

12 วิธีที่จะช่วยคุณไขความรู้จากพระคำพระเจ้ามีคนเป็นพันๆ รวมทั้ง กลุ่มย่อย คริสตจักร และชั้นเรียนในสถ......

อ่านต่อ

เทศนามาระโก Preaching Mark คู่มือพระคัมภีร์ คริสเตียนศึกษา หนังสือคริสเตียน เทศนา พระเจ้า พระเยซู คริสตจักร

เทศนามาระโกคู่มือสำหรับครูสอนพระคัมภีร์ทั่วโลกPRAY-PREPARE-PREACH(อธิษฐาน-เตรียมตัว-เทศนา)เป็นหนังสื......

อ่านต่อ

ภาพใหญ่ในสายพระเนตร God's Big Picture หนังสือคริสเตียน ภาพรวมของพระคัมภีร์ พระเจ้า พระคัมภีร์

 

พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเขียนขึ้นในรูปแบบวรรณกรรมอันหลากหลาย ประกอบด้วยพระธรรม 66 เล่ม มี......

อ่านต่อ

เทศนาโยบ คู่มือพระคัมภีร์ คริสเตียนศึกษา หนังสือคริสเตียน เทศนา พระเจ้า พระเยซู คริสตจักร

 

บ่อยครั้งคริสเตียนเลือกทำสิ่งที่ผิดขณะที่พวกเขาเผชิญกับความทุกข์ พวกเขาอาจจะหยุดอธิษฐาน หรืออาจจะหนี......

อ่านต่อ

เทศนาเฉลยธรรมบัญญัติ คู่มือพระคัมภีร์ คริสเตียนศึกษา หนังสือคริสเตียน เทศนา พระเจ้า พระเยซู คริสตจักร

 

ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 9 โมเสสเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความบาปของพวกเขา ซึ่งก็คือการทำรูปเคาร......

อ่านต่อ

หวานล้ำกว่าน้ำผึ้ง หนังสือคริสเตียน คริสโตเฟอร์ เจ. เอช. ไรต์ พระเจ้า พระเยซู GOD JESUS

 

- คริสเตียนหลายคนไม่อยากแตะพระคัมภีร์เดิมเพราะรู้สึกว่าล้าสมัยไกลตัว ทั้งยังเข้าใจยาก - แต่พระคัมภีร......

อ่านต่อ

เอเสเคียล พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ผู้เผยพระวจนะสมัยอาณาจักรบาบิโลน

 

- เอเสเคียล พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ผู้เผยพระวจนะสมัยอาณาจักรบาบิโลน - ผู้เผยพระวจนะที่ได้เห็นน......

อ่านต่อ

เอสรา เนหะมีย์ เอสเธอร์ พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ประวัติศาสตร์สมัยอาณาจักรเปอร์เซีย

 

เอสรา เนหะมีย์ เอสเธอร์ พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ประวัติศาสตร์สมัยอาณาจักรเปอร์เซีย - จะช่วยเปิด......

อ่านต่อ

เยเรมีย์ เพลงคร่ำครวญ พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ผู้เผยพระวจนะ สมัยอาณาจักรบาบิโลน

 

เยเรมีย์ เพลงคร่ำครวญ พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา - ผู้เผยพระวจนะ สมัยอาณาจักรบาบิโลน...

อ่านต่อ

โยบ สุภาษิต ปัญญาจารย์ พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ปัญญานิพนธ์

 

พระคัมภีร์ฉบับศึกษา "ปัญญานิพนธ์"ประกอบด้วย พระธรรมโยบ สุภาษิต และปํญญาจารย์ ฉบับศึกษาจะให้คำอธิบายเ......

อ่านต่อ

สดุดี เพลงซาโลมอน พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา กวีนิพนธ์

 

พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา : กวีนิพนธ์ (สดุดี เพลงซาโลมอน) Study Bible for Poetry Books : Psalms a......

อ่านต่อ

หนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีร์ BKC11

หนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีร์ ชุด BKC 11 : โฮเชยา โยเอล อาโมส โอบาดีห์ ......

อ่านต่อ

หนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีร์ BKC8

หนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีร์ ชุด BKC 8 : อิสยาห์ หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ชุดนี้เหมาะอย่า......

อ่านต่อ

หนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีร์ BKC6

หนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีร์ ชุด BKC 6 : สดุดี (Psalms) หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ชุดนี้เหมาะอย่า......

อ่านต่อ

จงเชี่ยวชาญ

จงเชี่ยวชาญ Be Skillfulปัญญาจากพระเจ้าเพื่อการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด อรรถาธิบายพระธรรม สุภาษิต-ผู้เขีย......

อ่านต่อ

อ่านสุภาษิตอย่างไร

อ่านสุภาษิตอย่างไรHow to read proverbs Tremper Longmanผู้เขียน: เทรมเพอร์ ลองแมนราคา 72 บาท...

อ่านต่อ

The Bible Knowledge Commentary 14

วิเคราะห์พระธรรมพระกิตติคุณมาระโกราคา 130 บาทศูนย์ทีรันนัส...

อ่านต่อ

The Bible Knowledge Commentary 19

1,2 ทิโมธี ทิตัส ฟีเลโมน ฮีบรู ยากอบ 1,2เปโตรราคา 170 บาท...

อ่านต่อ

The Bible Knowledge Commentary 16

วิเคราะห์พระธรรมกิจการของอัครทูตราคา 140 บาท...

อ่านต่อ

The Bible Knowledge Commentary 18

วิเคราะห์พระธรรมกาลาเทีย เอเฟซัส ฟิลิปปี โคโลสี 1,2 เธสะโลนิกา...

อ่านต่อ

The Bible Knowledge Commentary 20

วิเคราะห์พระธรรม 1,2,3 ยอห์น ยูดา วิวรณ์ศูนย์ทีรันนัสราคา 160 บาท...

อ่านต่อ

อรรถาธิบายพระคัมภีร์ ชุด BKC 3

โยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธ 1,2ซามูเอล...

อ่านต่อ

อรรถาธิบายพระคัมภีร์ ชุด BKC 7

สุภาษิต ปัญญาจารย์ เพลงซาโลมอน...

อ่านต่อ

สำรวจพระคัมภีร์เดิม Old Testament Survey คู่มือพระคัมภีร์ Paul Benware พระเจ้า พระเยซู หนังสือคริสเตียน

สำรวจพระคัมภีร์เดิมPaul Benwareราคา 199 บาท- ผู้คนคงจะไม่เข้าใจพระคัมภีร์ใหม่อย่างถูกต้อง หากเนื้อหา......

อ่านต่อ

1เปโตร

หนังสือ 1เปโตรผู้เขียน ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรีราคา 280 บาทพระธรรม 1 เปโตรถูกเรียกว่าเป็น "จดหมายฝากแห่งค......

อ่านต่อ

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์สำหรับกลุ่มย่อย 119 ชุดพันธสัญญาใหม่ 7 เล่ม

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์สำหรับกลุ่มย่อย 119 ชุดพันธสัญญาใหม่ 7 เล่ม- คู่มือชุด 119 เป็นคู่มือที่มีขนาดเ......

อ่านต่อ

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์สำหรับกลุ่มย่อย 119 ชุดพันธสัญญาเดิม 17 เล่ม

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์สำหรับกลุ่มย่อย 119 ชุดพันธสัญญาเดิม 17 เล่ม- คู่มือชุด 119 เป็นคู่มือที่มีขนาด......

อ่านต่อ

ศึกษาวิธีการของพระคริสต์

ศึกษาวิธีการของพระคริสต์ดร.โรเบิร์ต อี. โคลแมน ศาสตราจารย์ด้านการประกาศ พระกิตติคุณของวิทยาลัยพระคริ......

อ่านต่อ

มุมมองใหม่ต่อพระคัมภีร์เดิม

  

มุมมองใหม่ต่อพระคัมภีร์เดิมหนังสือเชิงวิชาการที่อ่านเข้าใจง่ายแนะนำวิธีการศึกษาพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญ......

อ่านต่อ

บทเรียนจากอพยพ

  

หนังสืออธิบายพระธรรมอพยพเล่มนี้ ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อจะอธิบายในแง่ประวัติศาสตร์และศาสนศาสตร์ แต่ได้หย......

อ่านต่อ

บทเรียนจากปฐมกาล

  

หนังสือบทเรียนจากปฐมกาลเป็นหนังสือที่ อจ.ธวัช เย็นใจ ได้มีความตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญา......

อ่านต่อ

จงเชี่ยวชาญ

คู่มือศึกษาพระธรรมสุภาษิต"จงเชี่ยวชาญ" ปัญญาจากพระเจ้านั้นแตกต่างจากปัญญาของโลกที่มุ่งเน้นแต่เรื่องก......

อ่านต่อ

จงภักดี

คู่มือศึกษาพระธรรมมัทธิว"จงภักดี" คือ สิ่งที่ผู้เชื่ออย่างเราทุกคนควรทำถวายต่อจอมกษัตริย์ผู้ทรงพระชน......

อ่านต่อ

พระเยซู พระเมสสิยาห์

พบผลงานเกี่ยวกับพระกิตติคุณสัมพันธ์และชีวประวัติของพระเยซูที่เกิดจากการกลั่นกรองมานานหลายปีของผู้เขี......

อ่านต่อ

กาลาเทีย

"ผู้อ่านที่เป็นฆราวาส และผู้ที่ศึกษาด้านศาสนศาสตร์จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการอ่านหนังสือเล่มนี้อย......

อ่านต่อ

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ เล่ม 3

รายละเอียด :หากคุณชอบกวีนิพนธ์ คุณต้องไม่พลาดหนังสือคู่มือศึกษาพระคัมภีร์โยบ-เพลงซาโลมอน เล่มนี้...

อ่านต่อ

สำรวจพระคัมภีร์ใหม่ New Testament Survey คู่มือพระคัมภีร์ Paul Benware พระเจ้า พระเยซู หนังสือคริสเตียน

สำรวจพระคัมภีร์ใหม่- โดย Paul Benware- ราคา 199 บาท- พระคัมภีร์ใหม่เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากเรื......

อ่านต่อ

พระเจ้าทรงครอบครองอยู่(ศึกษาพระธรรมวิวรณ์)

พระเจ้าทรงครอบครองอยู่(ศึกษาพระธรรมวิวรณ์)เหตุการณ์และหมายสำคัญในพระธรรมวิวรณ์เป็นที่ทราบกันดีว่าตีค......

อ่านต่อ

1-3 ยอห์น

1-3 ยอห์นคู่มือศึกษาพระคัมภีร์ที่ให้ความสำคัญกับที่มาของจดหมายฝากแต่ละฉบับนำความหมายของคำกรีกที่ใช้พ......

อ่านต่อ

ทิตัส

ทิตัสคู่มือศึกษาพระธรรมทิตัสแม้จดหมายฝากฉบับนี้เก่าแก่ร่วมสองพันปีแต่สิ่งที่อัครทูตเปาโลเขียนหนุนใจแ......

อ่านต่อ

2 ทิโมธี

2 ทิโมธีผู้เขียนกล่าวว่า สิ่งที่อัครทูตเปาโลเขียนไว้ใน 2 ทิโมธีนั้นตรงกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน คือยุคท......

อ่านต่อ

1 & 2 เธสะโลนิกา

& 2 เธสะโลนิกาคู่มือศึกษาพระธรรม 1 และ 2 เธสะโลนิกาที่ชัดเจน มีเหตุผลเหมาะสำหรับผู้รับใช้นักศึกษ......

อ่านต่อ

พระกิตติคุณมาระโก

พระกิตติคุณมาระโกหนังสืออธิบายพระกิตติคุณมาระโกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระกิตติคุณที่เขียนขึ้นเล่มแรกผู้เ......

อ่านต่อ

755/1

เพลงรักซาโลมอนหนังสืออธิบายความหมายของบทกวีที่สรรเสริญความรักของซาโลมอนเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการดำเนิน......

อ่านต่อ

เปิดขุมทรัพย์แห่งความเปรมปรีดิ์ อรรถาธิบายพระธรรมฟิลิปปี ดร.มาร์ติน ลอยด์-โจนส์ คู่มือพระคัมภีร์ พระเจ้า พระเยซู

เปิดขุมทรัพย์แห่งความเปรมปรีดิ์หนังสืออรรถาธิบายพระธรรมฟิลิปปีเล่มนี้ นพ วิกสิต วีรสมิทธ์ได้หยิบยกงา......

อ่านต่อ

ชี้ขุมทรัพย์เหนือขอบฟ้า เล่ม 2(อธิบายพระธรรมอิสยาห์ 40-66)

ชี้ขุมทรัพย์เหนือขอบฟ้า เล่ม 2(อธิบายพระธรรมอิสยาห์ 40-66)พระธรรมอิสยาห์นั้นเต็มไปด้วยคำพยากรณ์ในช่ว......

อ่านต่อ

จงอุทิศตน Be Committed อรรถาธิบาย พระธรรมรูธ และ พระธรรมเอสเธอร์ วอร์เรน ดับเบิลยู วีเอิร์สบี พระคัมภีร์ พระเจ้า พระเยซู

จงอุทิศตนคู่มือศึกษาพระธรรมรูธและพระธรรมเอสเธอร์ถ้าคุณอยากประนีประนอมกับสถานการณ์หรือเลิกล้มความตั้ง......

อ่านต่อ

จงบริสุทธิ์

จงบริสุทธิ์คู่มือศึกษาพระธรรมเลวีนิติพระเจ้าตรัสว่า "จงบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์"นี่คือคำสั่ง เพื่......

อ่านต่อ

จงพร้อมอยู่เสมอ

จงพร้อมอยู่เสมอคู่มือศึกษาพระธรรมผู้วินิจฉัย พระธรรมซึ่งสอดคล้องกับสภาพสังคมทุกวันนี้ คือผู้คนทำตามอ......

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view

สถิติ

เปิดเว็บ20/02/2009
อัพเดท20/09/2021
ผู้เข้าชม2,111,563
เปิดเพจ2,925,394
สินค้าทั้งหมด642
พระคัมภีร์ปกยีนส์ สีเข้ม ขอบเงิน ซิปสีชมพู

พระคัมภีร์ปกผ้าแคนวาส สีน้ำตาล ขอบทอง ขนาดกลาง
พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษ ฉบับ Good News

 หน้าแรก

 ติดต่อ/สั่งซื้อสินค้า

view