http://www.manashop.net
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ติดต่อ/สั่งซื้อสินค้า

สินค้า

สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
สินค้าโปรโมชั่น
 พระคัมภีร์ไทย-เกาหลี
 - พระคัมภีร์
 - ชีวิตคริสเตียน
 - คริสเตียนศึกษา
 - เฝ้าเดี่ยว-อธิษฐาน
 - คริสตจักร พันธกิจ
 - ชีวประวัติบุคคล - ประวัติศาสตร์
 - เด็ก-วัยรุ่น
 - ชีวิตสมรส ครอบครัว
 - คู่มือพระคัมภีร์
 - ใบปลิว-การประกาศ
 - หนังคริสเตียน
 - เพลงคริสเตียน
 - สื่อคริสเตียนศึกษา
 - สติ๊กเกอร์
 - Giftshop
 - รูปภาพ
 - สมุด
 - พัฒนาความเป็นผู้นำ
 - อุปกรณ์พิธีมหาสนิท

สินค้า > - คู่มือพระคัมภีร์

คู่มือพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์ 5th Edition อธิบายพระคัมภีร์ สารานุกรมพระคัมภีร์ หนังสือคริสเตียน คู่มือพระคัมภีร์ พระเจ้า

  

"หนังสือที่ทำให้เข้าใจพระคัมภีร์ชัดเจนขึ้น ""หนังสือที่ผู้อ่านจะได้รับพระพรอย่างเต็มขนาด"จำได้ว่า 20......

อ่านต่อ

อ่านพระคัมภีร์อย่างไรให้คุ้มค่า How to read the Bible for all Its Worth คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ อ่านพระคัมภีร์ คริสเตียน

อ่านพระคัมภีร์อย่างไรให้คุ้มค่าHow to read the Bible for all Its Worthเปิดมุมมองให้คุณได้เข้าใจรูปแบ......

อ่านต่อ

พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา 1 ชุดมี 8 เล่ม คู่มือพระคัมภีร์ คู่มืออธิบายพระคัมภีร์ สมาคมพระคริสตธรรมไทย

 

พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา 1 ชุดมี 8 เล่ม- ปัญญานิพนธ์ โยบ สุภาษิต ปัญญาจารย์ ราคา 300 บาท- ประวัต......

อ่านต่อ

โยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธ คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ ประวัติศาสตร์ อิสราเอล คู่มือพระคัมภีร์ พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา

พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ประวัติศาสตร์สมัยก่อนมีกษัตริย์ปกครองอิสราเอลโยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธห......

อ่านต่อ

จงเชื่อมั่น Be Confident อรรถาธิบายพระธรรมฮีบรู ชุดจง วอร์เรน ดับเบิลยู วีเอิร์สบี หนังสือคริสเตียน คู่มือพระคัมภีร์

 

จงเชื่อมั่น Be Confidentการดำเนินชีวิตโดยความเชื่อ มิใช่ตามที่ตาเห็นอรรถาธิบายพระธรรมฮีบรู“จงใ......

อ่านต่อ

จงเข้มแข็ง Be Strong อรรถาธิบายพระธรรมโยชูวา ชุดจง วอร์เรน ดับเบิลยู วีเอิร์สบี หนังสือคริสเตียน คู่มือพระคัมภีร์

 

จงเข้มแข็ง Be Strongอรรถาธิบายพระธรรมโยชูวาเพื่อให้ฤทธานุภาพของพระเจ้าปรากฎในชีวิตของคุณ“ค้นพบ......

อ่านต่อ

การมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้าพระผู้สร้าง คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ ปฐมกาล คูซอง ดัง หนังสือคริสเตียน พระเจ้า พระคัมภีร์ พระเยซู

 

หนังสือเล่มนี้เป็นคำภาวนาปฐมกาล ปฐมกาลสำคัญยิ่ง เพราะว่าเป็นหนังสือเล่มแรกของพระคริสตธรรมคัมภีร์ และ......

อ่านต่อ

เปิดประตูวิวรณ์ Open The Gate Of Revelation อรรถาธิบาย คู่มือพระคัมภีร์ วิวรณ์ วิริยะ ทิพยวรการกูร หนังสือคริสเตียน

 

“เปิดประตูวิวรณ์” อรรถาธิบายหนังสือแห่งความหวัง.จะช่วยให้ผู้อ่านปลดล็อคความไม่เข้าใจ ควา......

อ่านต่อ

หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ มัทธิว-วิวรณ์ The Bible Knowladge Commentary 1 ชุดมี 8 เล่ม ชุด BKC คู่มือพระคัมภีร์

หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ชุดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวในชุดพันธสัญญา......

อ่านต่อ

หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ ปฐมกาล-มาลาคี The Bible Knowladge Commentary 1 ชุดเต็มมี 12 เล่ม ชุด BKC คู่มือพระคัมภีร์

หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ชุดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว พันธสัญญาเดิม......

อ่านต่อ

หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ ปฐมกาล-วิวรณ์ The Bible Knowladge Commentary 1 ชุดเต็มมี 20 เล่ม ชุด BKC คู่มือพระคัมภีร์

หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ชุดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว1 ชุดมี 20 เล่......

อ่านต่อ

จงกล้าหาญเถิด Be Daring วอร์เรน ดับเบิลยู. วีเอิร์สบี หนังสือคริสเตียน กิจการ 13-28 พระเจ้า พระเยซู การประกาศ

 

“จงกล้าหาญเถิด”อรรถาธิบายพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ กิจการของอัครฑูต บทที่ 13-28 จงกล้าห......

อ่านต่อ

จงเปี่ยมด้วยฤทธิ์เดช Be Dynamic วอร์เรน ดับเบิลยู. วีเอิร์สบี หนังสือคริสเตียน กิจการ 1-12 พระเจ้า พระเยซู การประกาศ

 

อรรถาธิบายพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ กิจการของอัครทูต บทที่ 1-12โดย วอร์เรน ดับเบิลยู. วีเอิร์สบีเรี......

อ่านต่อ

พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ผู้เผยพระวจนะ อิสยาห์ สมัยอาณาจักรอัสซีเรีย และบาบิโลน คู่มือพระคัมภีร์ พระเจ้า พระเยซู

พระธรรมอิสยาห์เป็นพระธรรมที่คริสเตียนหลายคนคุ้นเคยดี เนื้อหาหลายตอนมีความไพเราะกินใจ และมักถูกยกไปใช......

อ่านต่อ

หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ ปฐมกาล-วิวรณ์ The Bible Knowladge Commentary 1 ชุดเต็มมี 20 เล่ม(เหลือ19เล่ม ขาดเล่มที่17)

หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ชุดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว1 ชุดมี 20 เล่......

อ่านต่อ

หวานล้ำกว่าน้ำผึ้ง หนังสือคริสเตียน คริสโตเฟอร์ เจ. เอช. ไรต์ พระเจ้า พระเยซู GOD JESUS

คริสเตียนหลายคนไม่อยากแตะพระคัมภีร์เดิมเพราะรู้สึกว่าล้าสมัยไกลตัว ทั้งยังเข้าใจยาก แต่พระคัมภีร์เดิ......

อ่านต่อ

ศึกษาวิธีการของพระคริสต์

ศึกษาวิธีการของพระคริสต์ดร.โรเบิร์ต อี. โคลแมน ศาสตราจารย์ด้านการประกาศ พระกิตติคุณของวิทยาลัยพระคริ......

อ่านต่อ

มุมมองใหม่ต่อพระคัมภีร์เดิม

  

มุมมองใหม่ต่อพระคัมภีร์เดิมหนังสือเชิงวิชาการที่อ่านเข้าใจง่ายแนะนำวิธีการศึกษาพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญ......

อ่านต่อ

บทเรียนจากอพยพ

  

หนังสืออธิบายพระธรรมอพยพเล่มนี้ ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อจะอธิบายในแง่ประวัติศาสตร์และศาสนศาสตร์ แต่ได้หย......

อ่านต่อ

บทเรียนจากปฐมกาล

  

หนังสือบทเรียนจากปฐมกาลเป็นหนังสือที่ อจ.ธวัช เย็นใจ ได้มีความตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญา......

อ่านต่อ

จงภักดี

คู่มือศึกษาพระธรรมมัทธิว"จงภักดี" คือ สิ่งที่ผู้เชื่ออย่างเราทุกคนควรทำถวายต่อจอมกษัตริย์ผู้ทรงพระชน......

อ่านต่อ

อุปมาของพระเยซู THE PARABLE OF JESUS หนังสือคริสเตียน ศึกษาพระคัมภีร์ การดำเนินชีวิตคริสเตียน พระเจ้า พระเยซู

อุปมาของพระเยซู THE PARABLE OF JESUS ด้วยใจขอบพระคุณ แต่คำอุปมาเปิดเผยข้อล้ำลึกทำให้เราถามตัวเองว่า......

อ่านต่อ

พระเยซู พระเมสสิยาห์

พบผลงานเกี่ยวกับพระกิตติคุณสัมพันธ์และชีวประวัติของพระเยซูที่เกิดจากการกลั่นกรองมานานหลายปีของผู้เขี......

อ่านต่อ

กาลาเทีย

"ผู้อ่านที่เป็นฆราวาส และผู้ที่ศึกษาด้านศาสนศาสตร์จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการอ่านหนังสือเล่มนี้อย......

อ่านต่อ

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ เล่ม 3

รายละเอียด :หากคุณชอบกวีนิพนธ์ คุณต้องไม่พลาดหนังสือคู่มือศึกษาพระคัมภีร์โยบ-เพลงซาโลมอน เล่มนี้...

อ่านต่อ

สำรวจพระคัมภีร์ใหม่ New Testament Survey คู่มือพระคัมภีร์ Paul Benware พระเจ้า พระเยซู หนังสือคริสเตียน

สำรวจพระคัมภีร์ใหม่- โดย Paul Benware- ราคา 199 บาท- พระคัมภีร์ใหม่เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากเรื......

อ่านต่อ

พระเจ้าทรงครอบครองอยู่(ศึกษาพระธรรมวิวรณ์)

พระเจ้าทรงครอบครองอยู่(ศึกษาพระธรรมวิวรณ์)เหตุการณ์และหมายสำคัญในพระธรรมวิวรณ์เป็นที่ทราบกันดีว่าตีค......

อ่านต่อ

1-3 ยอห์น

1-3 ยอห์นคู่มือศึกษาพระคัมภีร์ที่ให้ความสำคัญกับที่มาของจดหมายฝากแต่ละฉบับนำความหมายของคำกรีกที่ใช้พ......

อ่านต่อ

ทิตัส

ทิตัสคู่มือศึกษาพระธรรมทิตัสแม้จดหมายฝากฉบับนี้เก่าแก่ร่วมสองพันปีแต่สิ่งที่อัครทูตเปาโลเขียนหนุนใจแ......

อ่านต่อ

2 ทิโมธี

2 ทิโมธีผู้เขียนกล่าวว่า สิ่งที่อัครทูตเปาโลเขียนไว้ใน 2 ทิโมธีนั้นตรงกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน คือยุคท......

อ่านต่อ

1 & 2 เธสะโลนิกา

& 2 เธสะโลนิกาคู่มือศึกษาพระธรรม 1 และ 2 เธสะโลนิกาที่ชัดเจน มีเหตุผลเหมาะสำหรับผู้รับใช้นักศึกษ......

อ่านต่อ

พระกิตติคุณมาระโก

พระกิตติคุณมาระโกหนังสืออธิบายพระกิตติคุณมาระโกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระกิตติคุณที่เขียนขึ้นเล่มแรกผู้เ......

อ่านต่อ

755/1

เพลงรักซาโลมอนหนังสืออธิบายความหมายของบทกวีที่สรรเสริญความรักของซาโลมอนเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการดำเนิน......

อ่านต่อ

เปิดขุมทรัพย์แห่งความเปรมปรีดิ์ อรรถาธิบายพระธรรมฟิลิปปี ดร.มาร์ติน ลอยด์-โจนส์ คู่มือพระคัมภีร์ พระเจ้า พระเยซู

เปิดขุมทรัพย์แห่งความเปรมปรีดิ์หนังสืออรรถาธิบายพระธรรมฟิลิปปีเล่มนี้ นพ วิกสิต วีรสมิทธ์ได้หยิบยกงา......

อ่านต่อ

ชี้ขุมทรัพย์เหนือขอบฟ้า เล่ม 2(อธิบายพระธรรมอิสยาห์ 40-66)

ชี้ขุมทรัพย์เหนือขอบฟ้า เล่ม 2(อธิบายพระธรรมอิสยาห์ 40-66)พระธรรมอิสยาห์นั้นเต็มไปด้วยคำพยากรณ์ในช่ว......

อ่านต่อ

จงอุทิศตน Be Committed อรรถาธิบาย พระธรรมรูธ และ พระธรรมเอสเธอร์ วอร์เรน ดับเบิลยู วีเอิร์สบี พระคัมภีร์ พระเจ้า พระเยซู

จงอุทิศตนคู่มือศึกษาพระธรรมรูธและพระธรรมเอสเธอร์ถ้าคุณอยากประนีประนอมกับสถานการณ์หรือเลิกล้มความตั้ง......

อ่านต่อ

จงบริสุทธิ์

จงบริสุทธิ์คู่มือศึกษาพระธรรมเลวีนิติพระเจ้าตรัสว่า "จงบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์"นี่คือคำสั่ง เพื่......

อ่านต่อ

จงพร้อมอยู่เสมอ

จงพร้อมอยู่เสมอคู่มือศึกษาพระธรรมผู้วินิจฉัย พระธรรมซึ่งสอดคล้องกับสภาพสังคมทุกวันนี้ คือผู้คนทำตามอ......

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view

สถิติ

เปิดเว็บ20/02/2009
อัพเดท21/11/2022
ผู้เข้าชม2,371,288
เปิดเพจ3,211,952
สินค้าทั้งหมด488
พระคัมภีร์ปกยีนส์ สีเข้ม ขอบเงิน ซิปสีชมพู

พระคัมภีร์ปกผ้าแคนวาส สีน้ำตาล ขอบทอง ขนาดกลาง
พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษ ฉบับ Good News

 หน้าแรก

 ติดต่อ/สั่งซื้อสินค้า

view