http://www.manashop.net
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ติดต่อ/สั่งซื้อสินค้า

สินค้า

สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
สินค้าโปรโมชั่น
 พระคัมภีร์ไทย-เกาหลี
 - พระคัมภีร์
 - ชีวิตคริสเตียน
 - คริสเตียนศึกษา
 - เฝ้าเดี่ยว-อธิษฐาน
 - คริสตจักร พันธกิจ
 - ชีวประวัติบุคคล - ประวัติศาสตร์
 - เด็ก-วัยรุ่น
 - ชีวิตสมรส ครอบครัว
 - คู่มือพระคัมภีร์
 - ใบปลิว-การประกาศ
 - หนังคริสเตียน
 - เพลงคริสเตียน
 - สื่อคริสเตียนศึกษา
 - สติ๊กเกอร์
 - Giftshop
 - รูปภาพ
 - สมุด
 - พัฒนาความเป็นผู้นำ
 - อุปกรณ์พิธีมหาสนิท

สินค้า > - คริสเตียนศึกษา

ห้าประเด็น สู่ประการณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในพระคุณของพระเจ้า จอห์น ไพเพอร์ เกรซบรรณาสาร พระคุณ พระเจ้า พระเยซู

 

ห้าประเด็น – สู่ประการณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในพระคุณของพระเจ้าพระคุณเป็นหัวใจของพระเจ้าเพื่อให้เ......

อ่านต่อ

ถาม-ตอบ เรื่อง พระวิญญาณบริสุทธิ์ ชมรมนักคิดคริสเตียนไทย พระเจ้า พระเยซู ของประทาน การรับใช้ พระวิญญาณ

ถาม-ตอบ เรื่อง: พระวิญญาณบริสุทธิ์ (พิมพ์ครั้งที่ 1) เรื่อง พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นหนึ่งในคำสอน ท......

อ่านต่อ

การสอนที่มีอานุภาพเปลี่ยนชีวิต Teaching to Change lives ฮาเวิร์ด จี. เฮ็นดริคส์ หนังสือคริสเตียน เทศนา พัฒนาการสอน

การสอนที่มีอานุภาพเปลี่ยนชีวิต แต่เราเชื่อมั่นว่า “คุณทำได้”ฮาร์เวิร์ด จี. เฮ็นดริคส์ ผ......

อ่านต่อ

โครงร่างคำเทศนา 4 ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรี โครงเทศน์ คำเทศนา สำหรับการเทศนา 42 สัปดาห์ คริสตจักร พระเจ้า พระคัมภีร์

โครงร่างคำเทศนา เล่ม 4เนื้อหาคำเทศนาสำหรับการเทศน์และการสอน 40 สัปดาห์ การเทศนานั้นเป็นทั้ง “ศ......

อ่านต่อ

โครงร่างคำเทศนา 3 ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรี โครงเทศน์ คำเทศนา สำหรับการเทศนา 42 สัปดาห์ คริสตจักร พระเจ้า พระคัมภีร์

 

โครงร่างคำเทศนา เล่ม 3เนื้อหาคำเทศนาสำหรับการเทศน์และการสอน การเทศนานั้นเป็นทั้ง “ศาสตร์&rdquo......

อ่านต่อ

โครงร่างคำเทศนา 2 ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรี โครงเทศน์ คำเทศนา สำหรับการเทศนา 52 สัปดาห์ คริสตจักร พระเจ้า พระคัมภีร์

โครงร่างคำเทศนา 2เนื้อหาคำเทศนาสำหรับการเทศนา 52 ครั้ง การเทศนานั้นเป็นทั้ง “ศาสตร์” และ......

อ่านต่อ

โครงร่างคำเทศนา 1 ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรี โครงเทศน์ คำเทศนา สำหรับการเทศนา 52 สัปดาห์ คริสตจักร พระเจ้า พระคัมภีร์

โครงร่างคำเทศนา 1 (พิมพ์ครั้งที่ 3)เนื้อหาสำหรับคำเทศนาและการสอนโครงร่างคำเทศนา เนื้อหาคำเทศนาสำหรับ......

อ่านต่อ

1เปโตร THE FIRST EPISTLE OF PETER จดหมายฝาก ศึกษาพระคัมภีร์ ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรี พระคัมภีร์ คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ พระเจ้า

1 เปโตรTHE FIRST EPISTLE OF PETER1เปโตร เป็นหนังสือชั้นเยี่ยมเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ใหม่ และยังเป็นเพช......

อ่านต่อ

ความเชื่อที่มีชีวิต จุงซิก คิม ผู้เชื่อใหม่ หนังสือคริสเตียน รากฐานความเชื่อคริสเตียน พระเจ้า พระเยซู ผู้เชื่อ

ความเชื่อที่มีชีวิตหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนส่วนแรกพูดถึงรากแห่งความเชื่อ ส่วนหลังพูดถึงการเติ......

อ่านต่อ

อ่านวิวรณ์อย่างไร HOW TO READ REVELATION พิลชัน ลี คู่มือพระคัมภีร์ วิวรณ์ ศึกษาพระคัมภีร์ พระเจ้า พระเยซู ยุคสุดท้าย

 

อ่านวิวรณ์อย่างไรHOW TO READ REVELATION“คริสตจักรในทุกวันนี้กำลังทำสงครามฝ่ายวิญญาณกับอำนาจเหล......

อ่านต่อ

พระเยซู พระเมสสิยาห์ โรเบิร์ต เอช สไตล์ ชีวิตพระเยซู หนังสือคริสเตียน พระเจ้า พระเยซู

พระเยซู พระเมสสิยาห์ (พิมพ์ครั้งที่1) สารบัญคำนำบทนำตอนที่ 1 ประเด็นปัญหาสำคัญในการศึกษาชีวิตของพระเ......

อ่านต่อ

สารานุกรมพระคริสตธรรมคัมภีร์ ศัพท์พระคัมภีร์ สารานุกรม หนังสือคริสเตียน พระเจ้า พระเยซู

สิ้นสุดการรอคอย... พิมพ์ซ้ำตามคำเรียกร้อง!! "- สารานุกรมพระคริสตธรรมคัมภีร์"(รวมเล่ม-จากเดิมแยกเล่ม)......

อ่านต่อ

50 เหตุผลที่พระเยซูมาสิ้นพระชนม์เพื่อเรา FIFTY REASONS WHY JESUS CAME TO DIE จอห์น ไพเพอร์ หนังสือคริสเตียน พระเจ้า พระเยซู

50 เหตุผลที่พระเยซูมาสิ้นพระชนม์เพื่อเราFIFTY REASONS WHY JESUS CAME TO DIEหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เร......

อ่านต่อ

เปรมปรีดิ์ในตรีเอกภาพ ทิม เชสเตอร์ Delighting in the Trinity พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์ หนังสือคริสเตียน ตรีเอกานุภาพ

  

เปรมปรีดิ์ในตรีเอกภาพพระเจ้าสามองค์ในความเป็นพระเจ้าเดียว จะเป็นไปได้อย่างไร?หลายคนพบว่าหลักคำสอนเรื......

อ่านต่อ

รู้จักพระเจ้า

บทเรียนนี้จะนำผู้ศึกษาให้ทำความเข้าใจเรื่องของพระเจ้าตามคำสอนในพระคัมภีร์อย่างมีเหตุผล เหมาะสำหรับบุ......

อ่านต่อ

เจ็ดคำตรัสของพระผู้ช่วยบนกางเขน

1.ถ้อยคำแห่งการอภัยโทษ ...................................................................................

อ่านต่อ

พลังแห่งการเทศนา

พลังแห่งการเทศนาผู้เขียน ดร.จอห์นสัน ที.เค.ลิมดร.ลิม พูดหนักแน่นตรงประเด็นว่า การเทศนาสมัยนี้ดูขาดพล......

อ่านต่อ

ก้าวสู่การเป็นผู้นำที่เหนือธรรมชาติ เซซาร์ คาสเตยาโนส ดี G12 หนังสือคริสเตียน พัฒนาผู้นำ คริสตจักร พระเจ้า พระเยซู

อาจารย์เซซาร์ คาสเตยาโนส ดี ได้สอนเราถึงหลักการสำคัญซึ่งผู้นำทุกคนจะสามารถสร้างทีมงาน 12 คน และในเวล......

อ่านต่อ

ทำไมต้องอิสราเอล วิลเลม เจ.เจ.กลาสฮาวเออร์ หนังสือคริสเตียน อิสราเอล พระเจ้า พระเยซู แผ่นดินแห่งพันธสัญญา

ทำไมต้องอิสราเอล?วิลเลม เจ.เจ.กลาสฮาวเออร์ ผู้เขียนพักตร์พริ้ง อัครสวาท ผู้แปล/เรียบเรียงทำไมต้องอิส......

อ่านต่อ

จากตถาคตถึงเยซู หนังสือคริสเตียน สตีฟ ช็อคโกลานตี้ การประกาศ นำวิญญาณ พระเจ้า พระเยซู

  

FROM BUDDHA TO JESUSจากตถาคตถึงเยซู (พิมพ์ครั้งที่4)ข้อคิดมุมมองจากผู้ที่เชื่อศรัทธาในพุทธศาสนาและใน......

อ่านต่อ

คริสเตียนและอิสราเอล เมื่อเผชิญมหากลียุคและสงครามโลกครั้งที่ 3 เปรมศักดิ์ จีระแพทย์ หนังสือคริสเตียน พระเจ้า พระเยซู ยุคสุดท้าย

คริสเตียนและอิสราเอล เมื่อเผชิญมหากลียุคและสงครามโลกครั้งที่ 3พระคัมภีร์ไบเบิ้ลได้พยากรณ์ไว้นานกว่า ......

อ่านต่อ

10หลักการรับใช้อันทรงพลานุภาพ

ชื่อหนังสือ 10 หลักการรับใช้อันทรงพลานุภาพ 10 Power Principles for Christian Service: Ministry Dyna......

อ่านต่อ

ความรอด salvation เอช เลล วิลล์มิงตัน หนังสือคริสเตียน พระคุณ พระเจ้า พระเยซู

ความรอดในบรรดาหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆ นั้น เรามักจะพบว่าหลักธรรมคำสอนต่างๆ เหล่านั้น เมื่อสรุปแล้......

อ่านต่อ

มุมมองใหม่ต่อพระคัมภีร์ใหม่ คู่มือพระคัมภีร์ ฮวง สาบิน หนังสือคริสเตียน พระคัมภีร์ พันธสัญญาใหม่ พระเจ้า พระเยซู

มุมมองใหม่ต่อพระคัมภีร์ใหม่A New Look at the New Testamentคู่มือเพื่อช่วยไขความเข้าใจในพระวจนะหนังสื......

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view

สถิติ

เปิดเว็บ20/02/2009
อัพเดท28/02/2024
ผู้เข้าชม2,449,692
เปิดเพจ3,317,216
สินค้าทั้งหมด489
พระคัมภีร์ปกยีนส์ สีเข้ม ขอบเงิน ซิปสีชมพู

พระคัมภีร์ปกผ้าแคนวาส สีน้ำตาล ขอบทอง ขนาดกลาง
พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษ ฉบับ Good News

 หน้าแรก

 ติดต่อ/สั่งซื้อสินค้า

view