http://www.manashop.net
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ติดต่อ/สั่งซื้อสินค้า

สินค้า


สินค้า > - คริสเตียนศึกษา

ภาพใหญ่ ในสายพระเนตร

 

ภาพใหญ่ในสายพระเนตรGOD’S BIG PICTURE-เขียน วอห์น โรเบิร์ตส์-ผู้แปล ธีรยสถ์ น......

อ่านต่อ

สนทนาพระวจนะ

สนทนาพระวจนะ กับ ศบ.วินิจ เล่ม 1รวบรวมข้อคิด คำอธิบาย การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากพระธรรม "ดาเนียล" ที่......

อ่านต่อ

ชีวิตพระเยซู 2

ชีวิตพระเยซู 2 : ทรงกระทำภารกิจที่กาลิลีเป็นการนำผลงานคริสเตียนศึกษาของ "จอย เคอล์เล็น" มาปรับปรุงวั......

อ่านต่อ

ชีวิตพระเยซู 1

ชีวิตพระเยซู 1 : กำเนิดพระเยซูหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือศึกษาพระกิตติคุณ กล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่......

อ่านต่อ

บทเพลงของผู้เลี้ยงแกะ สดุดี23

บทเพลงของผู้เลี้ยงแกะ สดุดี 23จากมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแกะจริง ๆ "ฟิลิป เคลเลอร์" ได......

อ่านต่อ

อ่านสดุดีอย่างไร

อ่านสดุดีอย่างไรเทรมเพอร์ ลองแมน เขียน / วารินทร์ ควรทรงธรรม แปล210 หน้า / 140 บาท พระธรรมสดุดีม......

อ่านต่อ

อ่านปฐมกาลอย่างไร

อ่านปฐมกาลอย่างไรเทรมเพอร์ ลองแมน เขียน / มาวิน วรพฤกษ์ แปล232 หน้า / 150 บาทสารบัญตอนที่ 1 อ่านปฐมก......

อ่านต่อ

บทเรียนจากยอห์น

บทเรียนจากยอห์น-ผู้เขียน ธวัช เย็นใจ-ราคา 140 บาทหนังสือเล่มนี้เป็นบทเรียนที่ศึกษาในพระกิตติคุณยอห์น......

อ่านต่อ

ชี้ขุมทรัพย์เหนือขอบฟ้าเล่ม 2

ชี้ขุมทรัพย์เหนือขอบฟ้าพระธรรมอิสยาห์นั้นเต็มไปด้วยคำพยากรณ์ในช่วงเวลาหลายสิบปีมีคำพยากรณ์ที่เกี่ยวเ......

อ่านต่อ

หลักการตีความหมายพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง

หลักการตีความหมายพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง-ผู้เขียน ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์-ราคา 65 บาท...

อ่านต่อ

ปัญญาเพื่อชีวิต อธิบายพระธรรมสุภาษิต

ปัญญาเพื่อชีวิต อธิบายพระธรรมสุภาษิต- อธิบายพระธรรม สุภาษิตหนังสือชุด The Bible Speaks Today (พระคัม......

อ่านต่อ

แกะรอยรัก แผนการไถ่จากปฐมกาลถึงวิวรณ์02

แกะรอยรัก แผนการไถ่จากปฐมกาลถึงวิวรณ์02-ผู้เขียน ดร.วิลเลม ฟานเกเมเรน-ราคา 220 บาทแกะรอยรัก..แผนการไ......

อ่านต่อ

พระกิตติคุณประจำวัน

พระกิตติคุณประจำวันวิธีการที่จะช่วยให้ได้รับพระพรมากที่สุดในการอ่านพระคัมภีร์ในเวลา 31 วันข้างหน้าโด......

อ่านต่อ

เพลงรักซาโลมอน

เพลงรักซาโลมอน-ผู้เขียน เอส. เครก กลิคแมน-ราคา 125 บาท...

อ่านต่อ

โครงร่างคำเทศนา5

 

โครงร่างคำเทศนา เล่มที่5เนื้อหาคำเทศนาสำหรับการเทศนา 40 ครั้งการเทศนานั้นเป็นทั้ง "ศาสตร์" และ "ศิลป......

อ่านต่อ

จงมีกำลังใจ

จงมีกำลังใจ Be Encouraged อรรถาธิบายพระธรรม 2 โครินธ์ พระเจ้าสามารถเปลี่ยน...

อ่านต่อ

จงมีปัญญา

จงมีปัญญา Be Wise อรรถาธิบายพระธรรม 1 โครินธ์พระปัญญาของพระเจ้านั้นแตกต่างจากความรู้ของมนุษย์ ......

อ่านต่อ

เทศนาเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

  

หนังสือใหม่!!! “เทศนาเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า”คู่มือเล่มล่าสุดสำหรับการสอนและการเท......

อ่านต่อ

เพื่อท่านทั้งหลายจะเผยพระวจนะได้

เพื่อท่านทั้งหลายจะเผยพระวจนะได้-ผู้เขียน สตีฟ ทอมป์สัน-าคา 110 บาท...

อ่านต่อ

จัดระเบียบชีวิต

จัดระเบียบชีวิต- ราคา 150 บาท- จัดระเบียบชีวิต...เสริมสร้างชีวิตภายในให้แข็งแกร่ง ชีวิตภายใน หรือโลก......

อ่านต่อ

การให้คำปรึกษาตามแบบพระคัมภีร์

การให้คำปรึกษาตามแบบพระคัมภีร์ผู้เขียน ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรีราคา 250 บาทผมเน้นคำว่า “ ตามหลักพระ......

อ่านต่อ

พระองค์รงเป็นขึ้นแล้ว

หนังสือ พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้วผู้เขียน ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรีราคา 190 บาท"พวกท่านแสวงหาคนเป็นคนในพวกคนต......

อ่านต่อ

โครงร่างคำเทศนา4

โครงร่างคำเทศนา เล่มที่4 เนื้อหาคำเทศนาสำหรับการเทศนา 52 ครั้งการเทศนานั้นเป็นทั้ง "ศาสตร์" และ "ศิล......

อ่านต่อ

โครงร่างคำเทศนา3

โครงร่างคำเทศนา เล่มที่3 เนื้อหาคำเทศนาสำหรับการเทศนา 52 ครั้งการเทศนานั้นเป็นทั้ง "ศาสตร์" และ "ศิล......

อ่านต่อ

โครงร่างคำเทศนา2

โครงร่างเทศนา เล่มที่ 2 โครงร่างคำเทศนา เล่มที่2 เนื้อหาคำเทศนาสำหรับการเทศนา 52 ครั้ง...

อ่านต่อ

โครงร่างคำเทศนา1

โครงร่างเทศนา เล่มที่ 1 โครงร่างคำเทศนา เนื้อหาคำเทศนาสำหรับการเทศนา 52 ครั้งการเทศนานั้นเป็นท......

อ่านต่อ

เปรมปรีดิ์ในตรีเอกภาพ

  

เปรมปรีดิ์ในตรีเอกภาพพระเจ้าสามองค์ในความเป็นพระเจ้าเดียว จะเป็นไปได้อย่างไร?หลายคนพบว่าหลักคำสอนเรื......

อ่านต่อ

เส้นทางสู่กางเขน

  

เส้นทางสู่กางเขนหนึ่งในหนังสือชุดดิดาสโก้ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนพันธกิจโลซาน (The Lausanne Moveme......

อ่านต่อ

ชนชาติของท่านจะเป็นชนชาติของฉัน

ผู้เชื่อชาวต่างชาติมากเหลือเกินคิดว่าการเป็นคริสเตียนมาแทนที่อิสราเอล และอิสราเอลเป็นอะไรที่ไม่อยู่ใ......

อ่านต่อ

การนำคนมาถึงพระคริสต์โดยนิมิตG12

ความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตได้แก่การที่คนหนึ่งทราบถึงเป้าหมายในชีวิตของตนและกระทำให้สำเร็จ พระเยซูคร......

อ่านต่อ

ความจริงที่โลกต้องรู้

ความจริงที่โลกต้องรู้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเข้าใจถึงแก่นสารคำสอนของพระคัมภีร์อย่างจริงจังแล้วละก็ ......

อ่านต่อ

รู้จักพระเจ้า

บทเรียนนี้จะนำผู้ศึกษาให้ทำความเข้าใจเรื่องของพระเจ้าตามคำสอนในพระคัมภีร์อย่างมีเหตุผล เหมาะสำหรับบุ......

อ่านต่อ

เจ็ดคำตรัสของพระผู้ช่วยบนกางเขน

1.ถ้อยคำแห่งการอภัยโทษ ...................................................................................

อ่านต่อ

ถืออดอาหารตามคำสอนของพระคัมภีร์

ความเข้าใจเรื่องความสำคัญของการอดอาหารที่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์เพื่อชีวิตที่รับพรและฤทธิ์เดชที่แท้......

อ่านต่อ

บทเรียนชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์

บทเรียน 40 บท ที่ดำเนินตามเนื้อหาของหนังสือขายดี ชีวิตทีเคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ โดย ริค วอร์เรน เป......

อ่านต่อ

เปิดประเด็นดัง

เปิดประเด็นดังไขข้อข้องใจใน 7 ประเด็นดังที่คุณสงสัย ทำไมพระเจ้าทรงยอมให้ความทุกข์เกิดขึ้น ท่าทีต่อศา......

อ่านต่อ

พลังแห่งการเทศนา

พลังแห่งการเทศนาผู้เขียน ดร.จอห์นสัน ที.เค.ลิมดร.ลิม พูดหนักแน่นตรงประเด็นว่า การเทศนาสมัยนี้ดูขาดพล......

อ่านต่อ

เพิ่มความรู้

เพิ่มความรู้“คนเรามาจากไหน เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร ตายแล้วจะไปไหน”“สิ่งศักดิ์สิทธิ......

อ่านต่อ

จงดูศิษยาภิบาลของท่านเถิด

จงดูศิษยาภิบิลของท่านเถิดหนังสือ ท้าทายให้มวลสมาชิกในคริสตจักรหันมาดูแลเอาใจใส่ผู้รับใช้ของพระเยซูคร......

อ่านต่อ

ภัยมหากลียุค

ภัยมหากลียุค จากกระแสหนัง 2012 ที่ได้เสนอเรื่องราววันสิ้นโลก ทำให้หลายคนเริ่มหันมาสนใจศึกษาข้อมู......

อ่านต่อ

คริสเตียนและอิสราเอล เมื่อเผชิญมหากลียุคและสงครามโลกครั้งที่ 3

คริสเตียนและอิสราเอล เมื่อเผชิญมหากลียุคและสงครามโลกครั้งที่ 3 พระคัมภีร์ไบเบิ้ลไดพยากรณ์ไว้นาน......

อ่านต่อ

10หลักการรับใช้อันทรงพลานุภาพ

ชื่อหนังสือ 10 หลักการรับใช้อันทรงพลานุภาพ 10 Power Principles for Christian Service: Ministry Dyna......

อ่านต่อ

สร้างสาวกตัวต่อตัว

สร้างสาวกตัวต่อตัว ผู้นำคริสตจักรในยุคแรกใช้วิธีการประกาศเพื่อเสริมเสร้างคริสเตียนให้เจริญเติ......

อ่านต่อ

การให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพตามพระคัมภีร์

การให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพตามพระคัมภีร์ การให้คำปรึกษาไม่ใช่การฝึกฝนเหมือนอย่างงานของทันตกรรม......

อ่านต่อ

จริยธรรมคริสเตียน

หนังสือ จริยธรรมคริสเตียนหนังสือสำหรับคริสเตียนไทยทุกคน “คริสเตียนจะเข้าข้างเสื้อเหลืองหรือเสื......

อ่านต่อ

จริยธรรมคริสเตียน

รายละเอียด :หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณเข้าใจแนวทางปฏิบัติเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ยากต่อการตัดสินใจ ......

อ่านต่อ

เลี้ยงดูจิตวิญญาณ

รายละเอียด :นี่เป็นหนังสือคู่มือสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูจิตวิญญาณผู้อื่น ไม่ว่าท่านจะเป็......

อ่านต่อ

ความรอด

รายละเอียด :ความรอดคืออะไร? และสถานภาพของความรอดเป็นอย่างไร? เพิ่มความมั่นใจในความรอดผ่านหนังสือเล่......

อ่านต่อ

มุมมองใหม่ต่อศาสนศาสตร์คริสเตียน

มุมมองใหม่ต่อศาสนศาสตร์คริสเตียนแผนภาพประกอบเนื้อหาในหนังสือทำให้ เรื่องศาสนศาสตร์เข้าใจได้ไม่ยากเป็......

อ่านต่อ

มุมมองใหม่ต่อพระคัมภีร์ใหม่

มุมมองใหม่ต่อพระคัมภีร์ใหม่หนังสือเชิงวิชาการที่อ่านเข้าใจง่ายแนะนำวิธี การศึกษาพระคัมภีร์ภาคพันธสัญ......

อ่านต่อ

ศึกษาวิธีการของพระคริสต์

ศึกษาวิธีการของพระคริสต์ดร.โรเบิร์ต อี. โคลแมน ศาสตราจารย์ด้านการประกาศ พระกิตติคุณของวิทยาลัยพระคริ......

อ่านต่อ

ประเพณีไทยกับความเชื่อคริสเตียน

ประเพณีไทยกับความเชื่อคริสเตียน“ฉันควรวางตัวอย่างไร เมื่อเพื่อนชวนไปลอยกระทง” “ฉัน......

อ่านต่อ

ชุดเปลี่ยน: ปลดหนี้มีเงินใช้

ชุดเปลี่ยน: ปลดหนี้มีเงินใช้* เลี้ยงดูด้วยรัก - แบบเรียนด้านการเลี้ยงดูบุตร * “จะตามใจหรือจะ......

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view

นาฬิกา

Alternative content

สถิติ

เปิดเว็บ20/02/2009
อัพเดท03/07/2019
ผู้เข้าชม1,650,884
เปิดเพจ2,354,885
สินค้าทั้งหมด954
พระคัมภีร์ปกยีนส์ สีเข้ม ขอบเงิน ซิปสีชมพู

พระคัมภีร์ปกผ้าแคนวาส สีน้ำตาล ขอบทอง ขนาดกลาง
พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษ ฉบับ Good News

 หน้าแรก

 ติดต่อ/สั่งซื้อสินค้า

view