หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

ล้มได้ก็ลุกได้

ล้มได้ก็ลุกได้ ถ้าเปรียบชีวิตของเรากับท่วงทำนองและจังหวะดนตรี ช่วงหนึ่งในชีวิตของชายผู้นี้ก็เปรียบได้กับเพลงเศร้า ที่โหยหวนด้วยความทุกข์แ... Read more

10 ฿ หยิบใส่ตะกร้า