หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

การเข้าเฝ้าพระเจ้าในครอบครัว

ชาร์ล สเปอร์เจียน ได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า “คำอธิษฐานของครอบครัวจะเป็นพระพรสำหรับครอบครัวที่เอาใจใส่ แต่จะกลายเป็นคำแช่งสาปสำหรับครอบครัวที่... Read more

20 ฿ หยิบใส่ตะกร้า