หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

ชัยชนะเหนือความทุกข์ระทม

เมื่อใคร่ครวญถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ ผู้เชื่อทั้งหลายคงมีความรู้สึกไม่ต่างกัน ทว่าน้อยคนนัก ที่จะพิจารณาให้ลึกซึ้งว่า พระเจ้าทรงมีพ... Read more

100 ฿ หยิบใส่ตะกร้า