หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

ดวงใจมนุษย์

ในดวงใจมนุษย์เต็มไปด้วยความชั่วร้ายต่างๆ ที่เราไม่สามารถขจัดออกไปได้ด้วยตัวเอง แต่เมื่อเรารับพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจ พระองค์จะช่วยเราให้เอาชนะอำนาจ... Read more

120 ฿ หยิบใส่ตะกร้า