หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

คำอธิษฐานของพระเยซู เผื่อการทะลุทะลวงในชีวิต

พระเยซูตรัสว่าท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้  Read more

130 ฿ หยิบใส่ตะกร้า