หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

การนำคนมาถึงพระคริสต์โดยนิมิตG12

ความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตได้แก่การที่คนหนึ่งทราบถึงเป้าหมายในชีวิตของตนและกระทำให้สำเร็จ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เดียวที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับการทรา... Read more

175 ฿ หยิบใส่ตะกร้า