หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

พระเจ้าเป็นเจ้าของบริษัท

สแตนลี แทม เขียน/ CED แปล เมื่อเราตั้งใจจะเป็นนักธุรกิจคริสเตียนที่ดี เรามักจะพบว่าเรามีข้อจำกัดในด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ แต่เ... Read more

99 ฿ หยิบใส่ตะกร้า